Vi hjelper ledere og medarbeidere til å 
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Kva er akan?

Akans formål er å forebygge rus- og avhengighetsproblem i norsk arbeidsliv.

 

Bekymringsmelding

Namn på den det gjeld *
Namn på den det gjeld