Søknadsfrist for studentbustad!

Treng du studentbustad frå januar? Hugs søknadsfristen 15.november!

For å søka på våre studentbustader går du inn på www.boligtorget.no/sisof .

For bilete og meir informasjon om våre bustader, leigeprisar og tildelingsreglement i Sogndal og Førde sjå her.

Din søknad vil stå som ubehandla så lenge du ligg på venteliste. 

NB! Merk deg datoen "aktiv til" i søknaden din. Har du ikkje fått tilbod om bustad før denne datoen, og du framleis ønskjer å stå på venteliste må du inn på Boligtorget og reaktivera søknaden. Viss du ikkje gjer dette vert søknaden inaktiv og fell ut av lista. Alle søknadane som kjem inn 1.-15.november er aktive til og med dato for hovudtildeling.