Opningstider i jula

 

Administrasjonen har stengd i veke 52 og veke 1. Eigen avtale ved eventuell henting av nøklar 2.januar.

Drift har vaktmeister på jobb 22., 23., 29. og 30. desember. 
Kontakttelefon 29. og 30. desember: 915 24 143
Andre dagar: 951 38 052

Kantinene i Sogndal og Førde har begrensa opningstider i veke 51 og har ope til og med 19.desember. Kantinene opnar att 5.januar.

Fjordbok har ope til og med 19.desember og opnar att 2.januar.

Barnehagen har ope til og med 23.desember. Planleggingsdag 2.januar gjer at første dag for barna i barnehagen vert måndag 5.januar

Meieriet opnar att 7.januar

Akutten opnar att 6.januar.