Har du fått den? Ta SHoT!

Kva er SHOT?

SHoT er Studentane sin Helse- og Trivselskartlegging som i desse dagar blir sendt ut på mail til eit utvalg studentar i heile Norge, inkludert Sogndal og Førde. Vi i SISOF ønskjer å gje deg eit best muleg velferdstilbod. Da treng vi kunnskap om din situasjon og dine behov. Studentar som svarer på kartlegginga bidreg til at vi kan utvikle og forbetre våre helse- og velferdstilbod, og i enda større grad imøtekomme dei behova du som student faktisk har. Har du fått invitasjon på mail – gå inn og svar på undersøkinga. Du som deltar i undersøkinga i Sogndal og Førde er med i trekningen av en PC til verdi av 10.000 kr og 10 gåvekort a kr. 500 som kan nyttast i  SISOF si kantine eller Fjordbok.

Vær med å sei meininga di.