Studentprisen 2014

Dei to prisvinnarane har begge på kvar sin måte vore med på å skapa eit stort engasjement mellom studentane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Stig Krossøy Nordvik er student i Førde medan Ida Heradstveit studerer i Sogndal. Begge mottok kvar sin pris på 7500 kr og ein flott diplom.