Over 25 % av studentane ved HiSF svara på SHoT undersøkinga

Fristen for å svare på SHoT 2014 (Sudentane sin helse og trivselskartlegging) er no ute. For SISOF svara 25,4 % av studentane ved Høgskulen i Sogn og Fjordane på undersøkinga.

 Trekking av svarpremiar vil bli gjennomførte av TNS Gallup når dei får oversikt over datagrunnlaget.Analysen av datamaterialet vil bli publisert i løpet av våren.

Trekte vinnarar som har svara på undersøkinga vil bli kontakta. Det vil og bli publisert på våre nettsider og facebook.