Ferdig med tildelinga

Vi er no ferdig med tildelinga av studentbustadane våre i Sogndal og Førde.

Dei som har søkt studentbustad i søkeperioden, men ikkje har fått tildelit bustad, vil stå på venteliste og kontaktast viss vi kjem til dei på lista.

Vi vil anbefale alle som ikkje har fått tildelt bustad om å finna seg eit privat alternativ. Det er lurt å følgja med på www.hybel.no og registrera seg der som hybelsøkar. 

Her er nokre gode råd til deg som er på jakt etter bustad.