Opningstider i sommar

Fleire av SISOF sine avdelingar er stengde i sommar.

Kantinene er stengde frå veke 26 til og med veke 31.
Veke 32 og 33 har begrensa opningstider.

Fjordbok er stengt frå 1.juli til 4.august

Administrasjonen er stengt i veke 28, men om du treng hjelp eller har spørsmål kan du nå oss på telefon 951 38 052.

Drift kjem til å vere tilgjengeleg heile sommaren. Mest effektivt vil det vere å nytta feilmeldingstenesta på Boligtorget.

Barnehagen vår har stengt heile juli, og startar opp att med planleggingsdagar fredag og måndag i august. Det vil seie at første dag for borna i barnehagen vert 5.august

Studentkroene er stengt i sommar og opnar opp att ved studiestart i august. Følg med på Meieriet og Akutten sine heimesider for meir informasjon.