App til studentane!

Nå kan du laste ned den ultimate appen utvikla spesielt for studentane i Sogndal! 
Rocketfarm har tatt seg av utviklinga, og vi er særs nøgde med resultatet!
Appen heiter Student i Sogndal, og er tilgjengeleg for iOS og Android, og kjem etter kvert for Google.

Her kan du blant anna følgja kalendarane til SiSOF, Meieriet, SiS, Lurkarlaget, Studentspretten og Sjøspretten! Det vil etter kvart kunne komma nyhende og informasjon som delast eksklusivt i appen.

Viss du #StudentiSogndal på Instagram vil biletet ditt komma opp i biletstrømmen i appen.
Det same gjeld Twitter på mobil.