Kurs i eksamensmestring

Er du klar til eksamen?

  • Manglar du motivasjon og treng inspirasjon til førebuing og gjennomføring av eksamen?
  • Ønskjer du tips og råd for å meistre eksamensstresset på ein betre måte?
  • Slit du med konsentrasjon og nattesøvn før eksamen?
  • Går eksamensstresset utover prestasjonane dine?

Med dette kurset vil du kunne få ein betre eksamensperiode, og prestere betre på eksamensdagen.

Du lærer om:

  • Belastningar og stress
  • Betydninga av tankemønster og tru på eiga meistring
  • Tips og idear for førebuing til munnleg og skriftleg eksamen
  • Øvingar som dempar stress

Tidspunkt: Onsdag 22. april. Kl 14.00-17.00

Bindande påmelding innan: søndag 19. april.

Stad: Klasserommet i 2. etasje Høgskulebygget

Kursleiar: Berit Pettersen, Studentrådgjevar i SISOF

Har du spørsmål ? Ring 57 67 62 95

Har du spørsmål ? Ring 57 67 62 95