Opningstider i sommer

Administrasjonen og drift har vanleg kontortid heile sommaren.
Resten av avdelingane våre kjem til å ha stengt stor deler av sommaren:

Kafé Campus stenger 20.juni og opnar att 3.august.
Kantina i Førde stenger 20.juni og opar att etter sommaren 13.august
Meieriet og Akutten er stengt og opnar att måndag 17.august
Fjordbok stenger 1.juli og opnar att 3.august
Barnehagen har siste dag 30.juni. 3. og 4.august er planleggingsdagar for dei vaksne og første dag for barna er 5.august.

GOD SOMMAR :)