Opningstider for jul og nyttår

Slik vert opningstidene våre i jula for dei forskjellige avdelingane:

Administrasjon/helse: Normal opningstid til og med tysdag 22.12, stengd til og med søndag 3.01.2016.

Kantine Sogndal: Ope kl. 08.00-15.00 til og med fredag 18.12, stengd til og med søndag 3.01.2016.

Kantine Førde: Ope kl. 09.00-16.00 måndag-onsdag, kl. 09.00-14.00 torsdag og fredag, stengd til og med søndag 3.01.2016.

Fjordbok: Normal opningstid til og med fredag 18.12, stengd til og med søndag 3.01.2016.

Meieriet: Stengd til og med tysdag 5.01.2016

Drift/vaktmeister: I Sogndal er det vaktmeister på jobb alle arbeidsdagar i jula. Nytt feilmelding på Boligtorget for kontakt.
Er det noko som hastar er det Atle Skarsbø, 951 38 025, som er tilgjengeleg 21.-23.desember og Hans Martin Brusegard, 915 24 143, er tilgjengeleg 28.-30. desember.

Barnehagen: Ope til og med 23.12, stengd til og med 4.01.2016.