Opningstider jul og nyttår

Kafé Campus

Sogndal:
16. - 20.desember har vi ope kl 08.00-15.00
Stengd frå og med 21.desember til og med 2.januar.

Førde:
19.desember har vi ope kl. 10.00-14.00
Stengd frå og med 20. desemeber til og med 2.januar.

Drift/Vaktmeister

Avdelinga skal vere tilgjengelig via feilmeldingstenesta på Boligtorget alle arbeidsdagar i jula

Administrasjonen

Stengd frå og med 23.desember til og med 1.januar.

Studentbarnehagen

Stengd frå og med 24.desember til og med 2.januar.

Fjordbok

Stengd frå og med 21.desember til og med 1.januar.

Meieriet

Stengd frå og med 10.desember til og med 5.januar.