Seminar om sjølvhjelp og sjølvhjelpsgrupper

19.oktober arrangerar Helsefremmande arbeidsgruppe i psykisk helse eit seminar om sjølvhjelp og sjølvhjelpsgrupper.

Seminaret er for deg som er interessert i sjølvhjelpsarbeid og kunne tenkja deg å læra meir om korleis sjølvhjelp kan nyttas i ulike situasjonar. Går du kanskje på eit studie der dette kan vere nyttig?

Frist for påmelding er FREDAG 7.oktober, så her gjeld det å vere snar!