SISOF inn i fusjon

I går slutta Kunnskapsdepartementet samanslåing av studentsamskipnadane i Sogn og Fjordane, Bergen og Stord/Haugesund. Den nye organisasjonen vil allereie frå 1.01.2017 heita Studentsamkipnaden på Vestlandet.

Eit av krava for denne fusjonen er at studentvelferda ikkje skal svekkas på nokon av studiestadane og alle tre studentsamskipnadane er samde om at det er studentane si velferd som vil vere førsteprioritet under forhandlingane.  

Illustrasjon: Studentsamskipnaden i Bergen

Illustrasjon: Studentsamskipnaden i Bergen