AMU (Arbeidsmiljøutvalet)

Kva er AMU?

Representantane i AMU

For dei tilsette
Tor Loftesnes Fardal (leiar og hovudverneombod)
Aud Jorunn Fardal
Ellen Sophie Wangensteen Fredheim

For leiinga
Randi Marie Sjøholt
Monica Solheimsnes
Vigdis Valeberg Høyheim

På val i 2016: Aud Jorunn Fardal

I tillegg er det med ein representant frå Bedriftshelse1 på møtene..

Referat