Fysikalsk behandling og behandling hjå kiropraktor

Godkjende utgifter

Ved behandling hjå fysioterapeut må du vere tilvist av lege for å få stønad.

Ved behandling hjå kiropraktor/manuellterapeut vert det godkjend behandling på grunnlag av fysikalske plagar eller skade.
 

Behandlingar som MR, røntgen og ultralyd skal gå via lege for å kunne få dekka utgiftene via Helsekassen. Sjå meir informasjon HER. Ved søknad om stønad for behandling gjort privat på eiget initiativ for å td. unngå kø vert desse dekka etter offentlege satsar.

Yoga som behandling vert ikkje dekka.

Kor mykje kan ein få i stønad?

Helsekassen kan dekka godkjende utgifter i sin heilheit opp til beløpsgrense per studieår.

Viss du nyttar ein fysioterapeut med driftsavtale har du rett på frikort etter eigendelstak 2 når du har betalt inn fastsett beløp i eigenandel. Ta kontakt med NAV lokalt for å ordna med frikort. Meir informasjon finn du her.

Krav til vedlegg

  • Bevis på betalt semesteravgift. Leverer du søknaden i administrasjonen er det nok å visa studentbevis med gyldig oblat/frå app ved levering.
  • Kvittering med dato og betalt beløp for kver behandling.
  • Eit skriv frå behandlar om behovet for behandling og kva behandling som er nytta.
  • Kopi av henvising frå lege ved behandling hjå fysioterapeut.Fysioteraputar i Sogndal:

Jorunn Aa Albretsen
Helsesenteret
Tlf. 57629727 / 99286127
E-post: Jorunn.A.Albretsen@sogndal.kommune.no
Kl. 8/8.30-15.45 alle dagar

Barn, ungdom, gravide

Kristine Mardal
Sogndal omsorgssenter man, tors, fre
Tlf. 57629813 / 97506095
E-post: kristine.mardal@sogndal.kommune.no
Kl 8-15.15 alle dagar

Omsorgstenesta, rehabilitering, ungdom vaksne,
eldre

Turnusfysioterapeut
Helsesenteret tys, tors
SOS man, ons, fre
Tlf. 57629728 / 9813
Kl 8-15.15 alle dagar

Alle

Anders Otto Plassen

Bedriftshelse1
Dalavegen 25
Tlf. 57679060
E-post: anders.otto.plassen@bedriftshelse1.no
Kl 8.00-15.30 alle dagar
Undersøking, vurdering og behandling

Turid-Cecilie Oppedal
Campus
Tlf. 90586903
Kl. 8-15.15alle dagar

Allmenn fysioterapi, Ungdom, vaksne, eldre

Marte Helseth Hansen

Bedriftshelse1
Dalavegen 25
Tlf. 57679060
E-post: marte.helseth.hansen@bedriftshelse1.no
Kl 8-15.30 alle dagar

Undersøking, vurdering og behandling 

Stig Vatsås
Campus
Tlf. 41390913
E-post: stig.vatsaas@manuellterpi.net
Kl 8-15.30 man-tors

Allmenn fysioterapi, 90% driftstilskot, treng ikkje tilvising frå lege (OBA! Må ha tilvising fra lege for å få refusjon frå Helsekassa)
Manuellterapi, idrettsfysioterapi

Ta kontakt med oss på sms, mail eller legg att beskjed på svarar dersom du ikkje får kontakt på telefon.


Fysioterapautar i Førde:

Kontaktinformasjon

Fysio- og ergoterapitenesta er lokalisert i Langebruvegen 34. Fagleiar Marita Brandsøy Lystad kan kontaktast på telefon: 57722139 eller e-post: mbl@forde.kommune.no

Fysio- og ergoterapitenesta samarbeider med dei privatpraktiserande fysioterapeutane i Førde.

PRIVATPRAKTISERANDE FYSIOTERAPEUTAR I FØRDE:

Centrum Fysikalske
Geir Øveraas tlf: 57 82 30 30

Fjellvegen Fysioterapi tlf: 57 82 75 70
Ragnhild Berge tlf: 57 82 75 69
Erling Dvergsdal tlf: 57 82 75 68
Margrethe Tenold tlf: 57 82 75 71

Gnist Fysioterapi
Marit Anne Smørdal tlf: 97 60 47 73
Elise Astad (utan driftstilskot) tlf: 48 35 83 68

Puls Førde tlf: 57 82 31 32

Kjetil Simonsen tlf: 41 56 73 56

Margreta Veiberg tlf: 57 82 15 07