Studentsamsipnaden i Sogn og Fjordane

Kven er vi?

Vår visjon: SISOF, studentane sitt førsteval.

Våre verdiar: trygg, inkluderande, framsynt.

Vårt slagord: På lag med studenten!

Strategiplan 2013-2016

Handlingsplan 2013-2016

Lov om studentsamskipnader

Forskrift om studentsamskipnader

 

Styret

SISOF sitt styre er satt saman av representantar frå samskipnaden, HiSF og studentar. Studentane har fleirtal i styret og vel fem av ni representantar til styret, inkludert styreleiar. Dei andre styrerepresentantane vert valde av høgskulen og dei tilsette i SISOF.

 

Fråjuni 2016 ser styret slik ut

Styreleiar: Tollak Mikal Kaldheim (student)
Nestleiar: Terje Bjelle (HiSF)

 

Vararepresentantar:

 • Rasmus Stokke (HiSF for Terje Bjelle)
 • Eva Marie Halvorsen (HiSF for Kristen Stæger-Breisnes)
 • Bjarne Gjermundstad (SISOF for Vigdis Valeberg Høyheim)
 • Gunn Berit Uglum (SISOF for Karin Uglum)
 • Morten André Tryti (student 1.vara)

Styrerepresentantar:

 • Kristen Stæger- Breisnes(HiSF)
 • Vigdis Valeberg Høyheim (SISOF)
 • Karin Uglum (SISOF)
 • Marianne Caspari (student)
 • Sten Hall-Hansson (student)
 • Kristin Emanuelsen (student)
 • Lillian Bakke Byrknes (student)

 


AMU (Arbeidsmiljøutvalet)

Kva er AMU?

Representantane i AMU

For dei tilsette
Tor Loftesnes Fardal (leiar og hovudverneombod)
Aud Jorunn Fardal
Ellen Sophie Wangensteen Fredheim

For leiinga
Randi Marie Sjøholt
Monica Solheimsnes
Vigdis Valeberg Høyheim

På val i 2016: Aud Jorunn Fardal