Om SISOF

 - Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

SISOF er service- og velferdsorganisasjonen for studentane i Sogn og Fjordane. Eit kjenneteikn for studentsamskipnader er at dei har brukarstyring, det vil seie at studentane har fleirtal i styret. Studentane vel fem av ni styremedlemer, dei andre styremedlemene vert valde av høgskulen og dei tilsette i SISOF.  I 2016 har SISOF 47 tilsette.

 • Dagleg leiar er direktør Randi Marie Sjøholt
 • Organisasjonskart finn du i strategiplanen 
 • SISOF sin strategiplan og handlingsplan for 2013-16

SISOF er eit serlovsselskap og er styrt etter aksjelova

Styret sin samansetjing frå juni 2016

Styreleiar: Tollak Mikal Kaldheim (student)

Nestleiar: Terje Bjelle (HiSF)


Styrerepresentantar:

 • Kristen Stæger- Breisnes(HiSF)
 • Vigdis Valeberg Høyheim (SISOF)
 • Karin Uglum (SISOF)
 • Marianne Caspari (student)
 • Sten Hall-Hansson (student)
 • Kristin Emanuelsen (student)
 • Lillian Bakke Byrknes (student)

Vararepresentantar:

 • Rasmus Stokke (HiSF for Terje Bjelle)
 • Eva Marie Halvorsen (HiSF for Kristen Stæger-Breisnes)
 • Bjarne Gjermundstad (SISOF for Vigdis Valeberg Høyheim)
 • Gunn Berit Uglum (SISOF for Karin Uglum)
 • Morten André Tryti (student 1.vara)
 • Kristoffer Skarstein (student 2.vara)

SISOF har følgjande avdelingar: