Grafisk profil for SISOF

I denne profilhandboka vil du finne det meste av element som du treng for å kunne arbeide med den visuelle profilen til Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane. 

Alt materiell som blir produsert skal i størst muleg grad harmonere med profilen som er vist i denne handboka.

Spørsmål om den grafiske profilen kan rettast til underteikna.

Lukke til!

Randi Marie Sjøholt
Direktør

Profilprogrammet er utarbeida av:
Gasta design & kommunikasjon as  www.gasta.no
Tlf: 57 62 77 70