Hugs!

 

  • Snakk om det som kjennes vanskeleg med ein du har tillit til. Det kan vere ein ven, ein i familien, legen din, eller andre du stolar på.
  • Planlegg positive aktivitetar. Gjer noko hyggeleg kvar dag – sjølv om du eigentleg ikkje orkar. Del problema i mindre bitar viss dei vert for store og vanskeleg. Tenk på det du får til i staden for alt det du ikkje får gjort.
  • Vær mot deg sjølv som du ville vore mot ein ven.
  • Hugs - Sunne matvanar, nok søvn og fysisk aktivitet er viktig for ei god psykisk helse.
  • Er du slapp og nedfor, hjelpe det ofte med mosjon og frisk luft.
  • Bruk av alkohol og rusmidler kan forsterke og utløyse psykiske vansker.


Bekymra eller berre eit spørsmål?
Ta kontakt med våre studentrådgjevarar i Sogndal eller Førde.