Back to All Events

AMU møte

Sakslista for møtet:

 1. Møtereferat frå møte; 7.9.2015
 2. Sjukefråvær
 3. Skadar
 4. Tilsette/slutta
 5. Akan
 6. Status stoffkartotek
 7. Vernerundar
 8. HMS arbeid
 9. Kurs
 10. Innmeldte saker
 11. Ymse

Har du noko du ønskjer skal takas opp?
Ta kontakt med Tor Loftesnes Fardal på tor.loftesnes.fardal@sisof.no eller 900 60 252

Earlier Event: November 6
Personaltur
Later Event: February 1
AMU-møte