Back to All Events

AMU-møte

Saksliste

 1. Møtereferat frå møte; 30.11.2015
 2. Sjukefråvær
 3. Skadar
 4. Tilsette/slutta
 5. Akan
 6. Status stoffkartotek
 7. Vernerundar
 8. HMS arbeid
 9. Kurs
 10. Innmeldte saker
 11. Ymse

Er det noko du ønskjer skal takast opp på møtet?

Meld frå til Tor Loftesnes Fardal på tor.loftesnes.fardal@sisof.no eller 900 60 252 innan fredag 29.01.2016 kl. 15.00.

Earlier Event: November 30
AMU møte
Later Event: June 10
Personalsamling