Personalsamling

Årets første personalsamling vert i Sogndal frå kl. 15.00

Tema for samlinga vert pensjon, gruppelivforsikring og andre ordningar.
Dette er obligatorisk, og vil vare fram til kl. 20.00.

Etter det vert har vi ein kjekk og sosial middag for dei som ønskjer å vere med på det.

February 1
AMU-møte
September 12
AMU-møte