Lover og forskrifter

Her vil du finna lenker til lover og forskrifter som er gjeldande og relevante for deg som tilsett hjå studentsamskipnaden.

Lov om studentsamskipnader

Forskrift om studentsamskipnader

Landsoverenkomsten for studentsamskipnader

Lokal særavtale

Arbeidsmiljølova