Dei tilsettes representantar i styret til den nye studentsamskipnaden er klare

Val av dei tilsettes representantar og vararepresentantar til styret for Studentsamskipnaden på Vestlandet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2018

Valet er gjennomført som forholdstallsval.

Det har vore eitt forslag til liste -
fellesliste for Norsk Tenestamannslag, Utdanningsforbundet og Parat.

Dei valde representantane er:

  1. Heidi Berg, NTL, Bergen
  2. Ine-Berg Vonli, Utdanningsforbundet, Bergen
  3. Gunn Berit Uglum, NTL, Sogn og Fjordane

Full valprotokoll med vararepresentantar finn du her.