Psykolog

Psykisk helseteneste for studentar

Psykologtilbod for studentar ved HiSF

Dersom du har behov for eller ønskjer ei vurdering på eit eventuelt behov for samtale med psykolog, ber du om ein vurderingssamtale med studentrådgjevaren i Sogndal eller Førde.

Sogndal:

I samarbeid med Helse Vest og Helse Førde har SISOF eit psykologtilbod for studentar i Sogndal.

Vi har ein avtale med Psykolog Trygve Sanden for studentar i Sogndal

Førde:

I Førde har vi avtale med psykolog Erling Eilertsen som tek imot studentar ein dag i veka. Ta kontakt med studentrågjevar viss du har behov for psykologhjelp.

Kontaktinformasjon

Sogndal

Studentrådgjevar i Sogndal
Elisabeth Nesse Heggestad
Direkte innval: 55 30 79 32
E-post: Student.sogndal@sib.no

Arbeidsstad: Campus Fosshaugane

Førde

Studentrådgjevar i Førde
Margit Larssen
Direkte innval: 55 30 79 36
E-post: Student.forde@sib.no

Arbeidsstad: HiSF på Vie