Rammer

Kraftige kvite eller svarte rammer blir brukt på foto og fargeflater, 2-3 mm tjukke.
Tekst på foto legg vi i ei ramme som vist under.