Risikokartlegging

Ved alle arbeidsplassar utføres arbeidsoppgåver som medfører ulik grad av risiko for skade eller avvik.

Det er viktig at slike risiki vert kartlagt for at ein skal kunne oppretta rutiner for å unngå moglege skadar/avvik.