Søknad om korttidsleige

Dette er ein søknad, ikkje bestilling. Det er ingen gyldig avtale før du har motteke stadfesting om dette frå Studentsamskipnaden og faktura for leige er betalt.

Namn *
Namn
Namn, adresse, postnr. og poststad
Eg ønskjer å leige i *
Ønskjer du å leige kortare enn ei veke let du denne stå på 0. Ønskjer du å leige heile veker pluss enkle dagar legg du til ekstra dagar under.
Minimum leigeperiode er 3 dagar. Ønskjer du å leige for heile veker let du denne stå på 0.
Ønskjer å leige frå dato *
Ønskjer å leige frå dato
Eg ønskjer å kjøpa parkeringsoblat for perioden *