Søknad om stønad frå Helsekassen

Viktig:

Orienter deg om kva du må leggja ved søknaden for forskjellige behandlingar her

Slik gjer du det:

1) Skriv ut skjema
2) Fyll ut og signer skjema
3) Lever skjema til SISOF saman med dokumentasjonViktig! Hugs at søknad med manglande dokumentasjon ikkje vert behandla!

 

Ta kontakt med SISOF på telefon 57 67 62 90
ved spørsmål om søknad