Studentveka

Den første studentveka i Sogndal VEKA-80 vart arrangert 7.-14. mars 1980. Ser ein vekk frå Ås og Trondheim, er difor Sogndal ein av studiestadane med lengst vekatradisjon. VEKA er eit av mange element som til saman utgjer det gode studentmiljøet i Sogndal. Frå 2009 har studentveka hatt eit nært samarbeid med Fjellsportfestivalen.

Les meir om Studentveka

veka.png

T: 57 67 69 30
T: 57 67 69 31
Vaktsjef: 911 78 330
www.meieriet.no 

Dagleg leiar
Yngvild Knee 
T: 57 67 69 44
M: 414 97 948
E: daglegleiar@meieriet.no

Nyttige lenker

Driftssjef:
Atle Skarsbø
M: 951 380 52
E: atle.skarsbo@sisof.no

Innkjøpssjef:
Hugo Wikan
T: 57 67 76 59
M: 907 645 85
E: hugo.wikan@sisof.no