Tannlege

Godkjende utgifter

Helsekassa dekker ikkje kosmetiske behandlingar eller behandlingar utførd med dyrare alternativ enn nødvendig som til dømes fyllingar i porselen eller gull.
Utgifter til tannpleiar dekkas ikkje.

Ver merksam på at 19- og 20 åringar får 75% rabatt hjå den offentlege tannhelsetenesta,ta då kontakt med ein offentleg tannklinikk for behandling.

Kor mykje kan ein få i stønad?

Helsekassen kan dekke 40% av godkjende utgifter og inntil beløpsgrensa per studieår.

Eksempel på utrekning:
Søknad om refusjon av tannlegeutgifter på Kr. 4000 x 0,40 = kr. 1600 (eventuelt fråtrekk på kr 400 i eigenandel viss du ikkje har dekt denne allereie i semesteret)

Krav til vedlegg

  • Bevis på betalt semesteravgift. Leverer du søknaden i administrasjonen er det nok å visa studentbevis med gyldig oblat/frå app ved levering.
  • Lettfatteleg skriv/stadfesting frå tannlegen om behovet for behandling og kva behandling som er gjort.
  • Kvittering for utgiftene det søkas om (faktura vert ikkje godkjend som kvittering).

Tannhelseteneste

SISOF er ikkje tilknytta spesifikke tannlegar, men under finn du eit oversyn over tannlegar og tannpleiarar ved studiestadane Sogndal og Førde

Tannlegar i Sogndal:

Tannhelsetenesta, den offentlege
Parkvegen 17, 6856 Sogndal
Tannklinikken 8 – 15
Tlf: 57 62 71 80

Kjell Oddvin og Morten Bøthun
Dalavegen 6 A, 6856 Sogndal
Tlf: 57 67 19 50

Sogn tannhelsesenter
Parkvegen 4, 6856 Sogndal
Postboks 303, 6852 Sogndal
Tlf: 57 67 77 87

John Svanevik
Sogn Tannhelsesenter
Parkvegen 4, 6856 Sogndal
Postboks 303, 6852 Sogndal
Tlf: 57 67 77 84

Tormod Øvrebø
Sogn Tannhelsesenter
Parkvegen 4, 6856 Sogndal
Postboks 303, 6852 Sogndal
Tlf: 57 67 77 87

Jan Kristoffersen
Parkv 1, 6856 Sogndal
Tlf: 57 67 18 22

Bodo Køster
Fjørevegen 12, 6856 Sogndal
Mob: 911 86 800
950 05 324


Tannpleiarar:

Hilde Ølnes
Sogn Tannhelsesenter
Parkvegen 4, 6856 Sogndal
Postboks 303, 6852 Sogndal
Tlf: 57 67 77 89

Hege Mari Drange
Parkvegen 3, 6856 Sogndal
Tlf: 57 67 40 70


Tannlegar i Førde:

Tannhelsetenesta, den offentlege
Naustdalsv 1 B, 6800 Førde
Tlf: 57 72 14 20

Jan Ottar Askevold
Langebruvegen 17, 6800 Førde
Tlf: 57 82 36 99

Laila Clausen
Langebruvegen 17, 6800 Førde
Tlf: 57 82 02 22

Clemens & Sægrov Tannlegane
Angedalsv 8, 6800 Førde
Tlf: 57 82 00 20

Magne Dvergsdal
Storehagen 9, 6800 Førde
Tlf: 57 72 75 15

Terje Fjellestad
Storehagen 7, 6800 Førde
Tlf: 57 82 62 09

Arvid Fleten
Langebruv 17, 6800 Førde
Tlf: 87 82 28 10

Solveig Skar
Veglo 1, 6800 Førde
Tlf: 57 82 15 96