Tips og råd 

Kjære student!

Å vere student kan vere både ei spennande og utfordrande periode i livet. Mange opplever ei studietid med mykje fridom og glede, medan andre kan oppleve denne tida som krevjande og utrygg. Livet som student kan by på høgt arbeidspress, stress og prestasjonskrav. I tillegg kan det oppstå problemstillingar knytt til lausriving frå foreldre, problem knytt til å danne nye vennerelasjonar, krav og utfordringar som ein no må møte på eiga hand.

 

Her kan du lese meir om dei mest vanlege belastningane i studielivet: