Treng du hjelp frå vaktmeister eller husøkonom?

Hugs at arbeidstida til SISOF er måndag til fredag kl 08:00 til 15:30

Når du vil seie i frå om feil manglar eller anna du treng vaktmeister/husøkonom til, skal du bruke feilmeldinga. 

Feilmeldingsskjema finn du på di side på boligtorget.

Dersom det er vasslekkasje i Sogndal må du kontakte Røyrleggjar Fimreite på telefon 416 61 633. Dette er ein vakttelefon som kan nyttast utanom vanleg arbeidstid.

Atle er vaktmeister og fagansvarleg for Studentheimen, Stedjeåsen og Førde. 

Tor er vaktmeister og fagansvarleg på Elvatunet, Elvatunet 1 og Møllevegen. 

Wenche er husøkonomen vår. Det er ho som har vaskesjekkane i Sogndal, og årleg fellesvask på bustadene. Når du skal flytta ut er det og husøkonom du skal avtale utsjekk med. Ho kan og tilby vaskekurs dersom det er interesse for dette. I Førde er Veronica husøkonom, og er tilstade tysdagar og onsdagar.

Hans Martin og Ove er vaktmeistrar i Sogndal og kan hjelpe deg med det meste i bustaden.

Kåre Rune Gjelsvik er vaktmeister i Førde og hjelper deg der.
 
Tips: send oss gjerne SMS om det er noko du vil gje beskjed om, men er det noko du treng hjelp til skal du nytta feilmeldingstenesta på Boligtorget.

Ønskjer du å vere til stades må du skrive det på (feil)meldinga. Svar blir lagt inn på hybelen din med melding om kva som har blitt gjort/utbetra. 

ico-bustad.png

Kontaktinformasjon

Fagansvarleg bustad og drift:

Studentheimen, Stedjeåsen og Førde:

Atle Skarsbø
E-post: atle.skarsbo@sib.no
Mobil: 95138052

Elvatunet, Elvatunet 1 og Møllevegen:

Tor Loftesnes Fardal
E-post:
tor.fardal@sib.no 
Mobil: 900 60 252

Husøkonom:

SOGNDAL
Wenche Bakke Torvanger
E-post: husokonom.sogndal@sib.no
Mobil: 95707064

FØRDE
Veronica Tansø
E-post: husokonom.forde@sib.no
Mobil: 41808185

Vaktmeistrar:

SOGNDAL

Ove Heimlid
E-post: ove.heimlid@sib.no
Mobil: 95781079

Tor Loftesnes Fardal
E-post: tor.fardal@sib.no
Mobil: 90060252

Hans Martin Brusegard
E-post: hans.brusegard@sib.no
Mobil: 91524143

Atle Skarsbø
E-post: atle.skarsbo@sib.no
Mobil: 95138052

FØRDE

Kåre Rune Gjelsvik
E-post: kare.gjelsvik@sib.no
Mobil: 97598902