Skjema for nominasjon

Namn *
Namn
Namn på den du nominerer
Eg har snakka med den eg nominerer, og fått samtykke til nomineringa *